Ασύρματος Δέκτης Yet – 2 Εντολές – 2 Κοντρόλ

Κωδικός προϊόντος: Κ10378

23,50  με ΦΠΑ

  • Σετ τηλεχειρισμού
  • Δέκτης & 2 τηλεχειριστήρια
  • 2 εντολών,
  • Διαστάσεις 55 x 25 x 75 mm

Περιγραφή Προϊόντος

Προσοχή

Ο δέκτης δεν είναι σχεδιασμένος για να ελέγχει τάσεις μεγαλύτερες από 35V ούτε και για να ελέγχει συσκευές που τροφοδοτούνται άμεσα από το ηλεκτρικό δίκτυο. Η σύνδεση των επαφών του ρελέ ή οποιουδήποτε σημείου του κυκλώματος με το ηλεκτρικό δίκτυο ή τάση >35V μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ενώ επιπλέον υπάρχει σοβαρός κίνδυνος πυρκαγιάς. Η επαφή COM του ηλεκτρονόμου δεν έρχεται σε επαφή με κανένα σημείο του κυκλώματος και δεν πρέπει να ενώνεται με το (– ) της τροφοδοσίας.

Λειτουργία του Jumber

Ανάλογα με τις ακίδες που βραχυκυκλώνει το Jumper μπορείτε να καθορίσετε τον τρόπο λειτουργίας του δέκτη

Θέση 60S: Πιέζοντας στο κοντρόλ το κουμπί κλειδώματος A η επαφή 1 ενεργοποιείται για 3 δευτερόλεπτα , αντίστοιχα και η επαφή 2 με το κουμπί 2

Θέση CN1: Κάθε φορά που στο  κοντρόλ πατάμε το κουμπί Α κλειδώματος το ρελέ αλλάζει κατάσταση, αντίστοιχα και με το κουμπί Β

Θέση CN2: Πιέζοντας στο κοντρόλ το κουμπί κλειδώματος A το ρελέ 1 οπλίζει και το ρελέ δίνει αφόπλιση , αντίστοιχα λειτουργεί το κουμπί κλειδώματος Β

Προσοχή Για να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας πρέπει να διακόψετε την τροφοδοσία, να αλλάξετε τη θέση του Jumper και να επαναφέρετε την τροφοδοσία.

 

Δήλωση επιπλέον τηλεχειριστηρίου

Πιέστε στιγμιαία τον διακόπτη  και ενεργοποιήστε το νέο τηλεχειριστήριο, το ενδεικτικό θα αναβοσβήσει μια φορά και το νέο τηλεχειριστήριο έχει δηλωθεί.

 

Διαγραφή όλων των τηλεχειριστηρίων.

Κρατήσετε πατημένο το κουμπί δήλωσης τηλεχειριστηρίου για αρκετά δευτερόλεπτα. Όλα τα τηλεχειριστήρια που έχουν αποθηκευτεί θα διαγραφούν.

Χαρακτηριστικά