Κλειδαριά μεσόπορτας AGB, για WC, Euro 72.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ