Κλειδαριά μεσόπορτας AGB από την σειρά CENTRO (50x85) & (50x90) (μια γλώσσα)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ