Χρηματοκιβώτια σπιτιού, μικρά και μεγάλα μεγέθη που χωράνε και κλασέρ. Πυράντοχα χρηματοκιβώτια, με πιστοποίηση αντοχής στην φωτιά, με κλειδί ή ηλεκτρονικό πληκτρολόγιο.

Υποκατηγορίες