Εσωτερικών πορτών
Σε αυτή τη κατηγορία θα βρείτε κλειδαριές οι οποίες τοποθετούνται σε εσωτερικές πόρτες (μεσόπορτες) του διαμερίσματός σας.
Τα βασικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να γνωρίζετε για την επιλογή αυτού του τύπου κλειδαριάς είναι το κέντρο της και την απόσταση κλειδιού - καρέ πομόλου.
Δείτε ένα παράδειγμα για το πως να μετρήσετε τ...
Εσωτερικών πορτών
Σε αυτή τη κατηγορία θα βρείτε κλειδαριές οι οποίες τοποθετούνται σε εσωτερικές πόρτες (μεσόπορτες) του διαμερίσματός σας.
Τα βασικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να γνωρίζετε για την επιλογή αυτού του τύπου κλειδαριάς είναι το κέντρο της και την απόσταση κλειδιού - καρέ πομόλου.
Δείτε ένα παράδειγμα για το πως να μετρήσετε τις διαστάσεις της κλειδαριά στο παρακάτω σχεδιάγραμμα:
                                 
Περισσότερα

Δεν υπάρχουν προϊοντα για την ωρα