• Κλειδαριά ασφαλείας με εφεδρικό κλειδί.
  • Πλαστικά ακρυλικά ορατότητας  αλληλογραφίας και ονόματος.    
  • Φοσφάτωση και ηλεκτροστατική βαφή πολυεστερικής πούδρας.

Υποκατηγορίες