Καταβάτες ασφαλείας, από σκληρό σφυρήλατο ατσάλι, ίσιοι και γωνιακοί, ABUS, με κωδικούς 100 & 100DG

4,90 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ