Ηλεκτροπίρος εξωτερικός OPERA,για καγκελόπορτες, με κωδικό 28800 & 28800 LC.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ