Ηλεκτροπίρος κυλίνδρου χωνευτός OPERA, της σειράς Prima 25800 (Fail Secure)*

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ