Ηλεκτροπίρος YLI YB-500A (LED) χωνευτός Fail Safe

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ