Πίνακας ελέγχου δύο ηλεκτρικών πίρων, ή Ηλεκτρομαγνητών ή κλειδαριών AUTOTECH S5070-KR 2CH B

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ