Πίνακας ελέγχου ενός ηλεκτρικού πίρου ή κλειδαριάς AUTOTECH S5070KR1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ