Κάρτα πρόσβασης YLI, Access Control, ABK-1000 EM

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ