Υπερετερόδυνος Ψηφιακός Δέκτης REC3003 pico της AutoTech 1 έως 2 κανάλια για κάθε χρήση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ