Υπερετερόδυνος Ψηφιακός Δέκτης REC3003-x της AutoTech 1 έως 4 κανάλια για κάθε χρήση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ